سید مجید حسینی ----- پست الکترونیکی: aznojani@yahoo.com                بازگشت

 

FireWire چيست؟

 

مقدمه

FireWire يا درست تر، IEEE 1394 ، يک تکنولوژی درگاه سريال (Serial Bus) می باشد که برای اتصال لوازم جانبی همچون درايو های ديسک به کامپيوتر ها کاربرد دارد.IEEE 1394 در 12 دسامبر سال 1995 نوسط موسسه IEEE-The Institute of Electrical And Electronics Engineers پذيرفته شد.اين درگاه در واقع تکميل کننده استاندارد های 32 و 64 بيتی IEEE نام گرفت.

IEEE 1394 درگاه سريالی می باشد که با قيمتی پايين تر ، همچون درگاه های موازی جديد کار می کند. اين درگاه 64 بيتی، دارای ثبات کنترل و همچنين مجموعه عملگرهای خواندن/نوشتن/قفل کردن می باشد که آنرا با استاندارد IEEE 1212 مطابقت می دهد.( IEEE 1212 همان استاندارد ثبات CSR يا Command and Status Register می باشد.) تنها کاربرد IEEE 1394 در اتصال های بين قطعات خارجی با کامپيوتر نمی باشد بلکه می توان از آن برای ايجاد شبکه های کامپيوتری برای سرعت های 400 مگابيت در ثانيه استفاده کرد که چهار برار سريعتر از شبکه های داخلی موجود می باشد.

شبکه سازی توسط FireWire

شبکه سازی به وسيبله FireWire بر اساس  ويژگی IP بر روی 1394 بنا می شود.اين ويژگی بيان کننده  قواعد حرکت بسته های IP بر روی FireWire می باشد. FireWire به صورت کامل در Windows XP و تا حدی در Windows ME پشتيبانی می شود و بايد توجه داشت که در FireWire شما تنها می توانيد از IP بهره مند شويد و امکان استفاده از NetBEUI IPX را نداريد.شرکت Unibrain نرم افزار FireNet را بر اساس 1394 عرضه کرده است که می توانيد از IEEE 1394 بر روی تمامی سيستم های ويندوز بهره ببريد ضمن آنکه می توانيد از NetBEUI و AppleTalk نيز دز شبکه های مبتنی بر FireWire بهره مند شويد.برای استفاده از اين تکنولوژی بر روی سيستم های مبتنی بر Linux نيز می توانيد به آدرس http://linux1394.sourceforge.net مراجعه نماييد.حداکثر قدرت موثر FireWire برای ارتباطهای کوتاه تر از 15 فوت می باشد که توسط Repeater ها می توانيد آن را تا 40 کيلومتر               افزايش دهيد.

جهت اتصال دو PC توسط FireWire، به وسايل جانبي خاصی نياز نيست و به راحتی می توانيد سرعتی در محدوده 100 تا 400 مگابيت در ثانيه را در اختيار داشته باشيد.تنها مشکل موجود، محدوديت 15 فوتی فاصله دو کامپيوتر می باشد.همچون Ethernet هر کامپيوتر بايد دارای کارت مناسب برای اتصال به FireWire باشد. بيشتر کامپيوتر های نوت بوک در حال حاضر دارای FireWire می باشند مخصوصا نوت بوک های شرکت Sony که صاحب ورودی به نام i.Link می باشد. متاسفانه، بر عکس FireWire، USB در تمامی کامپيوترهای PC فراگير نمی باشد لذا بيشتر کامپيوتر ها به يک آداپتور افزودنی نيازمند هستند.

استاندارد جديد IEEE 1394b امکان استفاده از کابل برای فواصل 100 متری را هم می دهد و ديگر الزامی بر استفاده از سيم های 28-gauge نمی باشد و می توانيد از فيبرهای نوری و حتی Cat5 UTP به عنوان بستری برای اين تکنولوژی بهره ببريد.شرکت Texas Instruments در حال حاضر بر روی اين تکنولوژی کار می کند و همگان اميدوار هسنتد سرعت ارتباط در IEEE 1394b به حدود 3.2 گيگابيت در ثانيه برسد.

در آزمايشی که توسط آزايشگاه PC Magazine UK انجام گرفته است، سرعت Ethernet های معمولی در حدود 60 مگابيت در ثانيه است، سرعت IEEE 1394 در حدود 140 مگابيت در ثانيه و سرعت ارتباط در Gigabit Ethernet ها به حدود 180 مگابيت در ثانيه می رسد.

در پايان توجه شما را به سرعت FireWire در سيستم های عامل مختلف که توسط homenethelp.com اندازه گيری شده است، جلب می کنم.

منابع :                    IEEE 1394 Journal

             PC Magazine UK August 2002

                            HomeNetHelp.com